CIMG9024

佐倉市小篠塚城跡です。

CIMG9028

CIMG9029

きれいに整備されています。

CIMG9035

主郭への虎口。

CIMG9037

土塁と空堀。

CIMG9041

空堀。

きれいに整備されて、堀は若干、浅くなっていますが、見やすい城跡です。